Çeşitli Kurs Programları

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Duyuru

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 19.06.2019 tarihli yazısı

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Bakanlığımıza bağlı faaliyet gösteren çeşitli kurslar, Bakanlıkça onaylı kurs programlarını uygulamaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ve Geçici 16 ncı maddesinde çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile özel motorlu taşıt sürücü kursları için geliştirilen ve Bakanlığımızca onaylanan programların, onay tarihinden itibaren yedi yıl geçerli olduğu belirtilmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan ve onaya sunulan yeni Yönetmelik taslağında, 46 ncı madde ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenleme uygulamaya konuluncaya kadar, ilgi (a) Olur ile Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ve Geçici 16 ncı maddesinde geçen “Onay tarihinden itibaren yedi yılını dolduran ve yenilenmeyen programlar iptal edilir.” hükmünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmaması uygun görülmüştür. Bakanlığımızın ilgili yazısı doğrultusunda iş ve işlemlerin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü