Kişisel Gelişim Kursları

Kişisel Gelişim Kursları

Kişisel Gelişim Kursları Açılış Hizmetlerimiz

Kişisel gelişim kursları, kişilerin sosyal ve kültürel alanlarda bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği ve benzeri eğitimlerin verildiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarıdır. Kişisel gelişim kurslarının açılabilmesi için seçilen yapının bütün birimlerinin aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve üst katlarında ya da bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kişisel gelişim kursuna ait binalarda bulunması gerekmektedir.

Kişisel gelişim kursu açma işlemleri MEB kanun, yönetmelik ve yönergelerine göre yürütülmekte olup kişisel gelişim kursu açma işlemlerinde yatırımcının dikkat etmesi gereken birçok konu bulunmaktadır. Sektörde olan deneyimimiz sayesinde çok karmaşık gelen kişisel gelişim kursu açma işlemlerinde doğru ve en az maliyet ile en kolay açılışı sağlayıp devamlılık için gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Elçin Danışmanlık olarak kişisel gelişim kursu açma işlemlerinde; kişisel gelişim kursu binasının hazırlanmasından ruhsatın alınmasına kadar geçecek sürede ve kurum açılışından sonra da işleyiş konusunda danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuyoruz.

ÖN DANIŞMANLIK HİZMETİ

Özel kişisel gelişim kursunun kurulumu ile alakalı projenizin detaylarını dinleyip alternatif yöntemleri oluşturuyoruz. Bütçeniz dahilinde açılabilecek özel kişisel gelişim kursu için hazırlanan proje doğrultusunda uygulamaya geçiyoruz.

YER SEÇİMİ VE PLANLAMA

Kişisel gelişim kursunuz için uygun olan detayları belirleyip, daha önce yapmış olduğumuz projeler yada size özel hazırlanan proje örneklerine bakarak seçilen binanın yerleşim planı detaylarını oluşturuyoruz.

Projelendirme ve Onay Alma

Oluşan yerleşim planına bağlı olarak kurucu-kurucu temsilcisine ait belgeler, itfaiye raporu, çevre-sağlık raporu, teknik raporlar ile kurum açılışına ilişkin diğer evrakları da hazırlayıp onay almak üzere süreci takip ediyoruz.

AÇILIŞ SONRASI DESTEK

Kişisel gelişim kursu açılışından sonra kurucu-kurucu temsilcisine işleyiş hakkında seminerler düzenleyerek istihdam edilecek personelin atama işlemleri, öğrenci kayıtları ve kurum işleyişi hakkında danışmanlık yapıyoruz.

UNUTMAYIN

MEB, izinsiz olarak eğitim-öğretim faaliyeti gösteren kişi ve kuruluşlara yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin 20 katı idari para ile eğitim-öğretim yapılan binayı mühürleyerek kapatma cezası uygulamaktadır.

Bizimle İletişime Geçmek İçin

Formu doldurup mesaj bırakabilirsiniz.