MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği


MEB özel öğretim kurumları yönetmeliğine uygun olarak özel öğretim kurumu açmak isteyen kişiler, bazı prosedürleri yerine getirmelidir. Millî Eğitim Bakanlığı, iş yeri açmak ve çalışma ruhsatı almak için bazı koşulların yerine getirilmesini, ön şart olarak koşmaktadır.

Bina dönüşüm şartnamesine göre; binaların özel öğretim kurumu olabilmesi için bazı onarım ve tadilatlarının yapılması gereklidir. Derslikleri kaç tane olacağı, idari odalar, tuvalet ve lavaboların sayısı, binanın tavan yüksekliği, kurum giriş çıkış kapılarının nasıl olacağı, yönetmelik dahilinde belirlenmiştir.

Özel öğretim kurumu açacak kişilerin, bakanlığın istediği tüm raporları hazır etmesi gereklidir. Bu raporların içinde; bina çevresinin sağlık raporu, bina dayanıklılık raporu, itfaiye raporu gibi prosedürler bulunmaktadır.

Özel Öğretim Kurumu Açarken Bina Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

MEB özel öğretim kurumları yönetmeliğine göre, özel öğretim kurumu açmak isteyen kişiler, ilk olarak binanın dayanıklılık raporunu almaları gerekmektedir. Kurum binası, yönetmelikte belirtilen standartlara göre düzenlenmelidir.

Bina sağlamlık raporu için yapılması gerekenler:

  • Bina projesi yerinde kontrol edilmelidir.
  • Bina yerleşim planı çizilerek, bina direnç ve basınç testleri tamamlanmalıdır.
  • Yönetmelikte belirtilen tüm tadilat ve onarımlar gerçekleştirilmelidir.

Özel öğretim kurumu açılırken, binaların dayanıklılık raporunun alınması için, tüm bu işlemlerin tamamlanmış olması gerekir. Elçin Danışmanlık olarak, özel öğretim kurumlarının bina dayanıklılık raporu alınması için gerekli tüm prosedürler, uzman ekiplerimiz tarafından takip sürecinde profesyonel şekilde gerçekleştirilmektedir.

Özel Öğretim Kurumlarında Engelliler için Herhangi Bir Değişim Var mıdır?

MEB özel öğretim kurumları yönetmeliği dahilinde, engelli kişiler için de binalarda değişiklik ve tadilatların yapılması gereklidir. Bu tür değişiklik yapılmaması, kurumun açılışını geciktireceği gibi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından diğer belgeler tamamlanmış olsa dahi onay almayacaktır.

Engelliler için değişim:

  • Engelli merdivenin yapılması ve merdivenin inip çıkma mekanizmasının yerleştirilmesi için bina planında değişiklik yapılmalıdır.
  • Engelli merdiveni için gerekli tadilat ve onarım gerçekleştirilmelidir.

Tüm bu işlemler oldukça maliyetli ve zaman kaybına yol açmaktadır. Firmamız, sizin adınıza tüm bu süreçleri yerine getirerek, üzerinizdeki iş yükünü hafifletmektedir.

Dershaneler Özel Öğretim Kurumlarına Nasıl Dönüştürülür?

MEB özel öğretim kurumları yönetmeliğine uygun olarak özel öğretim kurumlarının dönüştürülmesi gereklidir. Mevcutta bulunan eğitim kurumlarının özel okullara dönüştürülmesi için bazı şartların oluşturulması gereklidir. Dönüştürme işlemleri, sıkı takip edilmesi gereken, türlü işlemlerin ve evrak karmaşasının olduğu işlemlerdir.

Dönüşüm işlemleri gerçekleştirilirken, Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği standartlara uygun şekilde binalardaki fiziki yapı değiştirilmelidir. Merdivenler, kapılar, derslikler, kurum giriş çıkış kapıları, yönetmelikte belirlenen özelliklere göre tekrar yapılandırılmalıdır.

Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Takip ve Kayıt İşlemleri Nelerdir?

MEB özel öğretim kurumları yönetmeliğine uygun şekilde tüm raporlarını alarak, özel öğretim kurumu açıldıktan sonra bazı kayıt ve evrak işlemleri gerçekleştirilmelidir. Öğretim kurumuna kayıt işlemleri, öğrencilerin sertifikasyon işlemleri, doğru ve sağlıklı şekilde gerçekleştirilmelidir.

Öğrenci takip ve kayıt işlemleri de Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği standartlar dahilinde gerçekleştirilmelidir. Elçin Danışmanlık olarak, açılış işlemlerinin ardından, öğretim yılına başlayan kurumlarda; tüm resmî yazışmaları, öğrenci ve kursiyerlerin e-otomasyon sistemiyle kayıtlarının yapılması işlemlerini yürütmekteyiz.

Özel Öğretim Kurumları Özel Okul Nakil İşlemleri Nasıl Yapılır?

Bazı durumlarda, özel öğretim kurumlarının binasının yerinin değişmesi gerekebilir. Bu durum karşısında, MEB özel öğretim kurumları yönetmeliği şart ve kuralları geçerli olmaktadır.

İşyeri açma, kurum açma ve ruhsat izinlerini alan kişiler, özel öğretim kurumu binalarının yeni bir binaya taşınması işlemlerini gerçekleştirirken, yeni bir kayıt alınması ve öğretime başlanılması yasaktır.

Böyle bir süreç içinde olan özel öğretim kurumu, profesyonel danışmanlık hizmetlerimizden yararlanarak, gerekli tüm prosedürler, sizin adınıza daha ivedilikle gerçekleştirilerek, sürecin kısalması sağlanmaktadır.

Kurum nakli için gerekli evraklar:

  • Kurum binası tapu fotokopisi ya da onaylı kira sözleşmesi
  • Kurum binası ve çevresi için alınan sağlık raporu
  • İtfaiyeden alınacak rapor
  • Kurum binasının dayanıklılık raporu
  • Kurum içindeki tüm araç ve gerecin, yeni binaya taşınacağına dair, kurucu tarafından verilen yazılı beyan

Elçin Danışmanlık olarak, okul nakil işlemleri sürecinde, bir taraftan gerekli tadilat ve onarım işlemlerini gerçekleştirirken diğer yandan, gerekli nakil işlemleri evrakları da sizin adınıza takip edilerek hem maliyet azaltılmakta hem de iş yükü azaltılmaktadır.

Özel Öğretim Kurumu Bina ve Çevresi için Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bir öğretim kurumu açacak kişiler, binanın sağlamlık raporunun yanında, kurum bina ve çevresinin sağlık açısından uygun olup olmadığı konusunda da sağlık raporunu alması gereklidir.

Bina çevresinin sağlık yönünden uygun olduğunun belirlenmesi için; çevre düzenlemelerinin yapılması ve yönetmelik uyarınca belirlenen kriterler çerçevesinde tadilat ve onarımının yapılması gereklidir.

Özel Öğretim Kurumlarında İtfaiye Raporu Nasıl Alınır?

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel öğretim kurumlarında, yangın merdivenlerinin, yangın çıkış kapılarının ve yangın tüplerinin belirlenen bölgelerinde bulunması gereklidir.

Özel öğretim kurumları, itfaiye raporunu alabilmek için; yangın merdiveni yoksa, merdivenin eklenmesi tadilatını yaptırmalıdır. Yangın çıkış kapıları muhakkak yaptırılarak, yangın alarmlarının belirlenen yerlere kurulması gerçekleştirilmelidir.

Elçin Danışmanlık, uzun yıllara dayanan tecrübesiyle, özel öğretim kurumu prosedürlerinin her aşamasında sizlerin yanında olmakta, profesyonel ve kaliteli hizmetlerini, deneyimli ve konusunda uzman ekibiyle sunmaktadır.