Muhtelif Kurslar Nelerdir?

Son yıllarda eğitim alanında yapılan değişiklikler; eğitimde farklı kurumların açılmasına olanak tanımaktadır. Bu farklı kurumlardan biri olan muhtelif kurslar hem eğitim amaçlı hem de hobi amaçlı kurulabilmektedir.

Özel dershanelerin kapatılması, özel muhtelif kursların açılmasına sebep olmuştur. Bu durum eğitime yatırım yapmak isteyen birçok kişinin, avantajlı duruma geçmesini sağlamıştır.

Muhtelif Kursların Nasıl Açılır?

Birçok kişi, muhtelif kurslar nelerdir, nasıl açılır, hangi alanlarda kurs açılabilir konusunda merak içinde olabilir. Muhtelif kurs açmak, zorlu bir süreçtir. Belgelerin alınması, kurs binası ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir.

Büyük bir emek ve zorlu bir süreci gerektiren kurs açma işlemlerinin daha kolay ve hızlı şekilde yürütülmesi için danışmanlık hizmeti veren kurumlardan yararlanılabilmektedir.

Muhtelif Kurs Açma Danışmanlık Hizmetleri Nelerdir?

Muhtelif kurslar için danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, yüksek standartlarda gerçekleştirilen tüm işlemlerden yararlanmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği tüm şartların yerine getirilmesinde zorlu ve uzun bir sürecin geçmesi gereklidir.

Kurs açmak için danışmanlık hizmeti alan kişilerin; MEB şartlarına tam uyan, eğitim içeriklerinde de Millî Eğitim Bakanlığı’nın sunduğu şartlara uyulması gereklidir. Bu durum ise, danışmanlık hizmetlerinin ön plana çıkmasını sağlamaktadır.

Muhtelif kurs açma danışmanlık hizmetleri:

 • Kurum açılış işlemlerinin yapılması
 • Binanın muhtelif kurslar yönetmeliğine uyup uymadığının tespiti
 • Binanın yönetmeliğe uygun hale getirilmesi hizmetleri
 • Kat yerleşim planı ve kontenjan sayısının tespit edilmesi
 • Kurum binasının uygunluğuna dair raporların çıkarılması
 • Kurum için personelin işe alınması işleri
 • Öğrenci kayıt işleri ve evrakların takip edilmesi
 • Kurum içi personelin eğitimi
 • Öğrenci sertifikasyon hizmetleri

Muhtelif kurs açmaya karar veren kişiler, tüm bu işlemleri yaparak, kurs binasının, Millî Eğitim Bakanlığı’nın yönergesine uygun hale getirmesi gerekir. Tüm bu işlemlerin yorucu ve emek isteyen işler olması, bu konuda danışmanlık hizmeti veren kurumların hizmetlerini ön plana çıkarmaktadır.

Neden Elçin Danışmanlık Tercih Edilmelidir?

Elçin Danışmanlık, uzun süredir profesyonel hizmet sunan bir danışmanlık firmasıdır. Kurum, konusunda uzman ve deneyimli kişilerden oluşmaktadır. Güler yüzlü, sabırlı, karşısındaki anlayarak net çözümler sunan personeli ile hizmet vermektedir.

Muhtelif kurs seçeneklerimiz:

 • Kişisel gelişim kursları
 • Yetenek kursları
 • Meslek edindirme ve mesleki gelişim kursları
 • Uzaktan öğretim kursları

Tüm bu yorucu ve emek isteyen işlemler için zamanı olmayan kişilere, Elçin Danışmanlık olarak rehberlik etmekte, bu zorlu süreçte müşterilerimizin yanında olarak, desteğimizi sunmaktayız.

Muhtelif Kurslar İçin Aranan Belgeler Nelerdir?

Muhtelif kursların açılışı için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5.2 maddesinde kurum tipine göre istenilen evrakların tam olması gerekmektedir. Bu belgelerin tamamının hazırlanması, kurs binasının açılışında büyük önemi vardır.

 • Form dilekçesi
 • Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre herhangi bir suçtan mahkûmiyet almadığına dair belge
 • Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olan; ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi gibi belgelerin Millî Eğitim Müdürlüğü’nce onaylı evrakı
 • Kurucu kişinin, kursu açma, devir işlemleri ve diğer işlemleri yapmak için yetkili olduğunu beyan ettiği yazılı belge
 • Kursun yerleşim planı
 • Bakanlık tarafından onaylanmış, kurum yönetmeliğine ilişkin yazılı beyan
 • Öğretim programı çizelgesi
 • Bakanlık tarafından onaylı kurum yönetmeliği
 • Yönetici ve çalışan personelin çalışma izin teklifleri
 • Kurumun tapu fotokopisi veya Millî Eğitim’den onaylı kira sözleşmesi örneği ile yapı kullanma izin belgesi veya yapı kayıt belgesi
 • Bina içinde yangına karşı alınan önlemlere karşılık, İtfaiye Müdürlüğü’nden alınan rapor
 • Kurumun bina ve çevresindeki sağlık önlemlerinin alındığına dair, Sağlık kuruluşlarından alınmış rapor
 • Eğitim verilecek binanın, sağlamlığına dair alınmış teknik rapor

Bu süreçlerin yürütülmesi oldukça yorucu ve emek isteyen işlemlerdir. Bu yüzden eğitim kurumu açmak isteyen kişiler, kurumumuzun deneyimlerinden yararlanarak, bu süreçleri daha sağlıklı ve kısa sürede geçirebilirsiniz.

Özel Muhtelif Kurslar Dönüşüm İşlemleri Nelerdir?

Özel muhtelif kursların dönüşüm işlemlerinde gerekli tüm belgelerin sağlanması ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında kurum açma izni, değişiklik işlemleri, çalışma ruhsatı gibi birçok işlemlerin de bu süreç içinde yerine getirilmesi gerekir.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği yönetmelik dahilinde yapılacak devir işlemleri için tüm şartlar sağlanmalıdır. Bu şartların sağlanmaması, kurumun açılışını geciktirecektir. Diğer yandan bazı koşullarda kurumun başka bir binaya nakil işlemleri de yapılmaktadır. Bunun için Millî Eğitim Bakanlığı’nın yönergelerine uyulmalıdır.

Muhtelif Kurslarda Bina Uygunluğu Tespiti Nasıl Yapılır?

Muhtelif kurslar bina uygunluk tespiti, Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği yönergelere uygun şekilde yapılır. Yapılan tespitte, kurum binasının standartlara uygun olmayan yerleri, yönergeye uygun şekilde onarım planının çıkarılarak uygulamaya geçilmesi şeklinde yapılmaktadır.

Elçin Danışmanlık olarak, bina uygunluğunun tespiti sonrası, sürecin yürütülmesinde tüm resmî prosedürleri gerçekleştirerek, gerekli belgeleri almakta ve kurumun bağlı olacağı ilçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne gerekli müracaat ve başvuruları yapmaktayız.

Muhtelif Kursların Açılışı Sonrası Destek Var mı?

Muhtelif kurslarda bina uygunluk testi, müracaat ve başvuru işlemlerinin ardından, sonuçlandırma ve ruhsat işlemleri yapılmaktadır. Ruhsat başvuru süresinde karşılaşılacak tüm aksaklıklar, danışmanlık firmamız tarafından en kısa sürede çözüme ulaştırılmaktadır.

Profesyonel ve konusunda uzman ekibiyle, uzun süredir hizmet veren firmamız, sunduğu danışmanlık hizmeti sonrasında desteğini de sürdürmektedir. Açılış sonrası destek hizmetleri içinde; personel alımı, evrakların takip edilmesi, öğrenci sertifikasyon işleri, kurum içi işleyişin sağlıklı şekilde yürütülmesi, kurum içi personelin eğitimi, marka danışmanlığı, dijital pazarlama desteği, mali müşavirlik gibi hizmetler bulunmaktadır.