Özel Öğretim Kursu Açma Şartları

Kapanan dershanelerin yerini artık özel öğretim kursları almaya başladığından, özel öğretim kursu açma şartları da gündeme gelmeye başlamıştır. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak açılan özel öğretim kurslarında eğitimler; okuyan öğrenciler ve mezun olan ve eğitim görmek isteyenler olarak iki gruba ayrılmıştır.

Özel öğretim kursu açma şartları içinde en önemli kuralların başında; daha önce öğretim kurslarının sadece bir eğitim dalı üzerine eğitim verilebiliyordu. Kanunda yapılan değişiklikler sonrasında en fazla üç ders üzerinde eğitim verilmektedir.

Özel Öğretim Kursları Açarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Özel öğretim kurumları, dershanelerin kapanmasıyla birlikte, öğrencilerin eğitim hayatlarına devam etmesi için açılan eğitim kurumlarıdır. Çalışan kadrosu, deneyimli ve konusunda uzman kişilerden oluşur.

 • Özel eğitim kurslarının, MEB yönergelerine uygun şekilde açılıp açılmadığına bakılmalıdır.
 • Eğitim verecek kişilerin, eğitim durumları sorgulanmalıdır.
 • Özel eğitim kurumunu daha önce deneyimlemiş kişilerle konuşulmalıdır.
 • Alanıyla ilgili referans ve sertifikaları sorgulanmalıdır.

Özel Öğretim Kursları Standart Yönerge Şartları Nelerdir?

Özel öğretim kurslarında; Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik, Felsefe, Coğrafya ve Tarih dersleri olmak üzere toplamda 8 ders üzerinde bulunmaktadır. Özel öğretim kursu açma şartları için ilk kural; bu 8 dersten, en fazla 3 farklı ders üzerine eğitim verilebilecektir.

 • Sınıflar en fazla 16 kişi kontenjanına sahip olacaktır. Sınıflar en az 15 metrekare olacak ve her ders için en az 2 derslik ayrılacaktır.
 • Her derslikte, verilen eğitime uygun kitaplık bulundurulması şartı vardır.
 • Fizik, kimya, biyoloji gibi dersler için muhakkak laboratuvar olması şartı konulmuştur.
 • Öğretim kurslarının muhakkak ortak alanda kütüphanesi olacak ve kitapların bulunduğu yer ile okuma bölümü ayrı dizayn edilecektir. Kütüphaneye ayrılan bölüm ise en az 20 metrekare olma zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Öğrencilerin ders aralarında dinlenecekleri, nefes alabilecekleri teneffüs zamanları planlanmış olmalıdır. Teneffüs alanları ise, eğitim ve öğretim için ayrılan bölümlerin dışında kalan her yer olabilir.
 • Hem kız öğrencilere hem de erkek öğrencilere her 30 kursiyer için tuvalet ve lavabo bulunmalıdır.

Kimler Özel Öğretim Kursu Açabilir?

Millî Eğitim Bakanlığı nezdinde açılacak özel öğretim kursu açma şartları içinde, ilk kural, bazı belgelerin tamamlanması gerektiğidir. Bakanlığın belirlediği tüm kural ve şartların yerine getirilmesi gereken bu süreçte, bir tane evrakta eksiklik ya da yanlış bir beyan, kursun açılma sürecini uzatmaktadır.

 • Form dilekçesi doldurulmalıdır.
 • Sicil kaydının temiz olduğuna dair belge alınmalıdır.
 • Kurumu açma, devir işlemleri ve diğer işlemler için, yönetim kurulu kararının, Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylı örneği bulundurulmalıdır.
 • Kurs binasının kat sayısına göre, yerleşim planını gösteren kroki
 • Bakanlıktan onaylı, kurum yönetmeliğine uyulacağına dair beyan belgesi
 • Verilecek eğitimler için, haftalık ders programı planı
 • Yönetici çalışma izni ve çalışacak personele ait çalışma izin belge beyanları
 • Kurs binasının tapu fotokopisi ya da okul türlerine göre kira sözleşmesinin Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylı örneği
 • Kurum bina ve çevresinin sağlık kurallarına uygun olduğuna dair rapor
 • Yangın tehlikesine karşı alınan önlemlerin, İtfaiye Müdürlüğü’nce onaylı belgesi

Özel öğretim kursu açma şartları için gerekli belgeleri hazırlayan kişiler, valilik ya da Kaymakamlığa başvuru yapmalıdır. Müracaat yapılan tarihin belli olduğu bir belge, müracaat edilen birim tarafından alındıktan sonra, dosya en fazla üç iş günü içinde Valiliğe gönderilerek, kurs açma işlemleri başlatılmaktadır.

Başvuru Sonrası Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Özel öğretim kursu açma şartları için gerekli olan belgeleri hazırlayarak Kaymakamlığa ya da Valiliğe başvuran kişiler, bakanlık ve valilik tarafından yapılacak işlemleri beklemeli ve yapılan işlemler sonucunda oluşabilecek değişiklikleri yerine getirmelidir.

Millî Eğitim Bakanlığı onaylı özel öğretim kursu açma başvurularının yönetmeliğe uygun olup olmadığı şartları incelenir ve bunun için en az 2 il eğitim denetmeni görev yapar. İl eğitim denetmenleri, en fazla 15 gün içinde, inceleme raporunu oluşturarak, gerekli gördüğü değişiklikleri, bakanlığa gönderir.

Özel Okul ve Kurs İçin Bina Dayanıklılık Raporu Nedir?

Özel öğretim okulu ya da kursu açmak için bazı raporlara ihtiyaç vardır. Bu raporlardan bir tanesi de kursun açılacağı binanın dayanıklılık raporudur. Bu raporu almak için, binanın ilk projesi incelenmeli ve gerekli tadilatlar yapılmalıdır.

Bina yerleşim planı çizilirken, binanın direnç ve basınç testlerinin yaptırılarak, dayanıklılık raporu almaya hazır hale getirilmelidir. Binanın dayanıklılığına dair alınacak teknik rapor, diğer açılış belgeleriyle birlikte ilgili kuruma iletilmelidir.

Özel Öğretim Kursu Açma İşlemleri Nelerdir?

Özel öğretim kursları, üniversiteye hazırlanan ve sadece lise öğrencilerine verilen eğitimleri kapsamaktadır. Bu öğretim kurumlarının açılışları için, kurumu açacak kişilerden bazı belgeler ve prosedürlerin yerine getirilmesi istenmektedir.

Kurs açmak için yapılacak işlemler:

 • Kurumun açılış işlemleri
 • Kapatma, devir ya da nakil işlemleri
 • Binanın kurs için uygun olup olmadığının tespiti
 • Kurs binasının yönetmeliği uygun olmayan bölümlerinin onarım tadilatı
 • Kurum içi kontenjan tespitinin yapılması
 • Kuruma ait belgelerin çıkarılması
 • Kurum içi personelin atanması
 • Evrak takibi ve öğrenci sertifikasyon hizmetleri

Özel Öğretim Kursu Açarken Neden Danışmanlık Hizmeti Alınmalıdır?

Özel öğretim kursu açmak, yorucu ve zorlu bir süreçtir. Kurs açacak kişinin, uğraşması gereken birçok evrak ve takip işi bulunmaktadır. Danışmanlık hizmeti alındığı zaman tüm bu işlemlerin yükü, üzerinizden kalkar. Daha kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştirilecek prosedürler, güvenilir ellerden çıkarak, sizlere teslim edilir.

Tüm bu bilgilerin ışığında; Elçin Danışmanlık hizmetlerinden yararlanarak, tüm bu yorucu ve emek isteyen prosedürler, uzman ekibimiz tarafından profesyonel olarak gerçekleştirilmektedir.