Özel Öğretim Kursu Açma Şartları

Kapanan dershanelerin yerini artık özel öğretim kursları almaya başladığından, özel öğretim kursu açma şartları da gündeme gelmeye başlamıştır. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak açılan özel öğretim kurslarında eğitimler; halen örgün eğitime devam eden öğrenciler (lise 1. 2. 3. 4. sınıflar) ile liseden mezun olanlara yönelik verilmektedir.

Özel Öğretim Kursu Açarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Özel öğretim kursları, dershanelerin kapanmasıyla birlikte, öğrencilerin eğitim hayatlarına devam etmesi için yeni açılan kurum türüdür. Çalışan kadrosu deneyimli ve konusunda uzman kişilerden oluşur.

  • Özel öğretim kurslarının, MEB yönetmelik ve yönergelerine uygun şekilde açılıp açılmadığına bakılmalıdır.
  • Eğitim verecek kişilerin, eğitim durumları sorgulanmalıdır.
  • Özel öğretim kurumlarında daha önce çalışarak tecrübe edinmiş kişiler olmasına gayret edilmelidir.
  • Alanıyla ilgili referans ve diplomaları sorgulanmalıdır.

Özel Öğretim Kursları Standart Yönerge Şartları Nelerdir?

Özel öğretim kursları; Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Felsefe dersleri olmak üzere toplamda 8 branş üzerinden açılabilmektedir. Özel öğretim kursu açma şartları için ilk kural; bu 8 branştan sadece birinden eğitim verilebilmesidir.

  • Sınıflar en fazla 16 kişi kontenjanına sahip olacaktır. Sınıflar en az 15 metrekare olacak ve en az 2 derslik oluşturulacaktır.
  • Her derslikte, verilen eğitime uygun kitaplık bulundurulması şartı vardır.
  • Fizik, kimya, biyoloji gibi dersler için muhakkak laboratuvar olması şartı konulmuştur.
  • Özel öğretim kurslarının ortak alanda kütüphanesi olacak ve kitapların bulunduğu yer ile okuma bölümü ayrı dizayn edilecektir. Kütüphaneye ayrılan bölüm ise en az 30 metrekare olma zorunluluğu bulunmaktadır.
  • Öğrencilerin ders aralarında dinlenecekleri, nefes alabilecekleri teneffüs zamanları planlanmış olmalıdır. Teneffüs alanları ise, eğitim ve öğretim için ayrılan bölümlerin dışında kalan her yer olabilir.
  • Hem kız hem de erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere her 30 kursiyer için bir tuvalet ve lavabo bulunmalıdır.

Kimler Özel Öğretim Kursu Açabilir?

Millî Eğitim Bakanlığı nezdinde açılacak özel öğretim kursu açma şartları içinde ilk kural, özel öğretim kursu açacaklarda kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olduğuna veya öğretmen/uzman öğretici olarak atanabileceğine ilişkin belgeye sahip olması ile birlikte kurs açılacak yerin bağımsız girişi bulunan bütün birimlerinin aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve/veya üst katlarında ya da bitişik binaların aynı katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binada açılması gerekmektedir.

Özel öğretim kursu açma şartları için gerekli belgeleri hazırlayan kişiler, valilik ya da kaymakamlığa başvuru yapmalıdır.

Başvuru Sonrası Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Özel öğretim kursu açma şartları için gerekli olan belgeleri hazırlayarak Kaymakamlığa ya da Valiliğe başvuran kişiler, bakanlık ve valilik tarafından yapılacak işlemleri beklemeli ve yapılan işlemler sonucunda oluşabilecek değişiklikleri yerine getirmelidir.

Millî Eğitim Bakanlığı onaylı özel öğretim kursu açma başvurularının yönetmeliğe uygun olup olmadığı şartları incelenir ve bunun için en az 2 il eğitim denetmeni görev yapar. İl eğitim denetmenleri, en fazla 15 gün içinde, inceleme raporunu oluşturarak, ruhsat alınmak üzere kurum açma dosyasını İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir.

Özel Okul ve Kurs İçin Bina Dayanıklılık Raporu Nedir?

Özel öğretim kurumu (okul, kurs, vb.) açmak için bazı raporlara ihtiyaç vardır. Bu raporlardan bir tanesi de kursun açılacağı binanın dayanıklılık raporudur. Bu raporu almak için, binanın ilk projesi incelenmeli ve gerekli tadilatlar yapılmalıdır.

Bina yerleşim planı çizilirken, binanın direnç ve basınç testlerinin yaptırılarak, dayanıklılık raporu almaya hazır hale getirilmelidir. Binanın dayanıklılığına dair alınacak teknik rapor, diğer açılış belgeleriyle birlikte ilgili kuruma iletilmelidir.

Özel Öğretim Kursu Açma İşlemleri Nelerdir?

Özel öğretim kursları, üniversiteye hazırlanan ve sadece lise öğrencilerine verilen eğitimleri kapsamaktadır. Bu öğretim kurumlarının açılışları için, kurumu açacak kişilerden bazı belgeler ve prosedürlerin yerine getirilmesi istenmektedir.

Özel Öğretim Kursu Açarken Neden Danışmanlık Hizmeti Alınmalıdır?

Özel öğretim kursu açmak, yorucu ve zorlu bir süreçtir. Kurs açacak kişinin, uğraşması gereken birçok evrak ve takip işi bulunmaktadır. Danışmanlık hizmeti alındığı zaman tüm bu işlemlerin yükü, üzerinizden kalkar. Daha kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştirilecek prosedürler, güvenilir ellerden çıkarak, sizlere teslim edilir.

Tüm bu bilgilerin ışığında; Elçin Danışmanlık hizmetlerinden yararlanarak, yorucu ve emek isteyen prosedürler, uzman ekibimiz tarafından profesyonel olarak gerçekleştirilmektedir.