Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Özel dershanelerin kapanmasıyla birlikte, özel öğretim kurumlarının daha da yaygınlaşması, özel öğretim kurumları yönetmeliği ile bazı şartlara ve kurallara bağlanmıştır. Bu şartlar ve kurallar içinde, özel öğretim kurumu açmak isteyen kişiler, Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği yönetmelik kurallarına göre hareket etmeleri gerekmektedir.

Resmî Gazete’de yayınlanan özel öğretim kurumları yönetmeliği içinde bazı standartlar değiştirilmiş ve mevzuata uymayan kurum binaları, yönetmeliğe uygun hale getirilerek, kurs açma yetkisi kişilere verilmeye başlanmıştır.

Özel Öğretim Kurumlarında Görevli Personel Kimlerden Seçilmektedir?

Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında görevlendirilecek personelin hangi özelliklere sahip olacağını, özel öğretim kurumları yönetmeliği şartlarında belirlemiştir. Buna göre özel öğretim kurumlarında çalışacak personel alımı, bu özelliklere sahip kişilerden oluşmalıdır.

 • Kurum müdürü
 • Müdür yardımcısı
 • Öğretmen, uzman öğretici ya da usta öğretici
 • İsteğe bağlı olarak diğer personel

Özel Öğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Personel Çalışabilir mi?

Özel öğretim kurumları yönetmeliği uyarınca, yabancı uyruklu personelin çalışması bazı kural ve şartlara bağlanmıştır. Bu şartları yerine getiren kişiler, özel öğretim kurumlarında görev alabilmektedir.

Yabancı uyruklu personel çalışması için yönetmelikte bu kural; yönetici olarak çalışacaklar, öğretmen olarak çalışanlar, uzman öğretici olarak çalışacaklar ve usta öğretici olarak çalışacaklar olarak bölümlere ayrılmıştır.

Yönetici olacak kişilerden istenenler:

 • Alanında lisans yaptığına dair diploma
 • Ülkelerinde, öğretmenlik yaptığına dair, öğretmenlik formasyon” belgesi
 • En az 2 yıl alanında öğretmenlik yaptığına dair noter onaylı belge
 • Pasaport örneği

Öğretmen olacak kişilerden istenenler:

 • Alanında lisans yaptığına dair diploma
 • Öğretmenlik formasyon belgesi
 • Pasaport fotokopisi

Uzman öğretici olacak kişilerden istenenler:

 • Alanında lisans mezunu olduğuna dair noter onaylı belge
 • Pasaport fotokopisi

Usta öğretici olacak kişilerden istenenler:

 • Alanında lisans mezunu olduğuna ilişkin noter onaylı belge
 • Pasaport fotokopisi
 • Alanında en az orta dereceli okul mezuniyet belgesi

Özel Eğitim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğrenciler Okuyabilir mi?

Özel öğretim kurumları yönetmeliği şartlarına göre, yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları yapılırken, pasaport ve öğrenim vizesini alıp almadıklarına bakılmaktadır. Ülkesi belirsiz, sığınma ya da mültecilik durumu olan yabancılarda, eğitim vizesinin aranmamaktadır. Bu prosedürdeki yabancı uyruklular için, emniyet müdürlüğü tarafından verilecek, en az 6 aylık ikamet izin belgesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Yönetmeliğe göre, Türk vatandaşı olmaya hak kazanan, sonradan Bakanlar Kurulu’nca Türk vatandaşlığından çıkma izni alan yabancı uyruklu kişiler, başka bir devlet vatandaşlığı kazan kişiler ve bunların çocukları da özel öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilmektedir.

Özel Öğretim Kurumlarında Sınıf Kontenjanı Kaç Kişidir?

Özel öğretim kurumları yönetmeliği şartlarında sınıf kontenjanının sayısı belirlenmiştir. Okul öncesi eğitim 20 kişi olan sınıf mevcutları, organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 30 kişi olmaktadır.

Diğer okullara göre kontenjan 24 kişiden fazla olmamaktadır. Lise ve dengi okul mezunları için açılan bilim grubu programlarına yerleşen kursiyerlerin sınıf mevcudu ise 16 kişiden fazla olmamaktadır.

Özel Öğretim Kurumlarında Hangi Derslerde Eğitim Verilmektedir?

Özel öğretim kurumlarında kurulan bilim grupları; Türk Dili ve Edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefe ders gruplarında eğitim görmektedir. Felsefe grubu; felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık alanlarından oluşmaktadır.

Özel öğretim kurumları, bu ders grupları içinde en fazla 3 ders ile eğitimlerine devam etmek zorundadır. Bakanlık tarafından belirlenen eğitimlerde kursiyerler; seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun olarak beceri, dil, yeteneklerine göre de çeşitli eğitimler alabilmektedir.

Yönetmelik kapsamında ders yılı da belirlenmiştir. Buna göre okullarda ders yılı; derslerin başlama tarihten bitiş tarihe kadar geçen süre olarak tanımlanırken; ders yılının başlamasından itibaren, ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süre ise, öğretim yılı olarak belirlenmiştir.

Özel Öğretim Kurumlarında Bilim Grupları Kim Tarafından Onaylanır?

Özel öğretim kurumları için belirlenen yönetmelik uyarınca, özel öğretim kursu açmak isteyenlerin, bazı belgeleri hazırlamaları gerekir. Kurum açma izni, iş yeri açma izni ve çalışma ruhsatı, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylı olmalıdır.

Bu belgelerin tamamlanmasının ardından genel müdürlük tarafından onaylanan kurs programının hazırlanması gereklidir. Harçlar Kanunu’nun 492 sayılı maddesine göre ruhsatlar, harca tabi tutularak, harcın yatırıldığına dair belgenin de sunulması gereklidir.

Özel Öğretim Kurumlarında Kurum Açma İzin İptali Nedir?

Özel öğretim kurumlarında bazı durumlarda kurum açma izni iptal edilebilmekte ya da geçici olarak kapatma durumu olabilmektedir. Kurum açma izni almış bir kurum, iki yıl içinde öğretime başlamak zorundadır. Bu iki yıl içinde öğretime başlamaz ve izinsiz şekilde öğretime ara verirse ya da aldığı iznin dışına çıkarsa, kurum izni iptal edilir.

Geçici olarak kapatılan bir kurum ise, geçici kapatma süresinin dolmasıyla birlikte, eksiklerini tamamlayarak, valilikten alınacak izinle tekrar açılarak, hizmet hayatına devam edebilmektedir.

Özel eğitim kurumlarının açılışı, yapılacak işlemler, alınacak izinler ve daha birçok işlem, uzun bir süreçtir. Bu yorucu ve emek isteyen süreçte, özel öğretim kurumu açacaklar, profesyonel danışmanlık hizmetleri almalıdır.

Elçin Danışmanlık kurumu olarak, 20 aşkın süredir verdiğimiz profesyonel ve kaliteli hizmetler ile, özel öğretim kurumu açma sürecinizi beraberce aşabiliriz.