Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Özel dershanelerin kapanmasına bağlı olarak, özel öğretim kurumlarının daha da yaygınlaşması nedeniyle özel öğretim kurumları yönetmeliğinin bazı şartları ve kurallarında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu şartlar ve kurallar içinde, özel öğretim kurumu açmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik kurallarına göre hareket etmeleri gerekmektedir.

Resmî Gazete ’de yayınlanan özel öğretim kurumları yönetmeliği içinde bazı hükümler değiştirilerek yeni ve güncel şartlar yürürlüğe konulmuştur. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi uygulanmaktadır.

Özel Öğretim Kurumlarında Hangi Personeller Görevlendirilmektedir?

Millî Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarında görevlendirilecek personelin hangi özelliklere sahip olacağını, özel öğretim kurumları yönetmeliğinde belirlemiştir. Buna göre genel olarak özel öğretim kurumlarında aşağıda belirtilen statüdeki kişiler çalıştırılmaktadır.

  • Kurum müdürü
  • Müdür yardımcısı (İsteğe bağlı)
  • Öğretim programına uygun; öğretmen, uzman öğretici ya da usta öğretici
  • İsteğe bağlı olarak diğer personel (Memur, hizmetli, vb.)
  • Teknik personel (Uzaktan Öğretim Kurslarında)

Özel öğretim kurum türüne göre görevlendirilecek yönetici-öğretmen ve diğer personelde aranan şartlar Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

Özel Öğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Personel Çalışabilir mi?

Özel öğretim kurumları yönetmeliği uyarınca, yabancı uyruklu personelin çalışması bazı kural ve şartlara bağlanmıştır. Bu şartları yerine getiren kişiler, özel öğretim kurumlarında görev alabilmektedir.

Yabancı uyruklu personel çalışması için yönetmelikte bu kural; öğretmen olarak çalışanlar, uzman öğretici olarak çalışacaklar ve usta öğretici olarak çalışacaklar olarak bölümlere ayrılmıştır.

Özel Eğitim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğrenciler Okuyabilir mi?

Özel öğretim kurumları yönetmeliği şartlarına göre, yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları yapılırken, pasaport ve eğitim vizesini alıp almadıklarına bakılmaktadır. Ülkesi belirsiz, sığınma ya da mültecilik durumu olan yabancılarda, eğitim vizesi aranmamaktadır. Bu prosedürdeki yabancı uyruklular için, emniyet müdürlüğü tarafından verilecek, en az 6 aylık ikamet izin belgesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Yönetmeliğe göre, Türk vatandaşı olmaya hak kazanan, sonradan Bakanlar Kurulu’nca Türk vatandaşlığından çıkma izni alan yabancı uyruklu kişiler, başka bir devlet vatandaşlığı kazan kişiler ve bunların çocukları da özel öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilmektedir.

Özel Öğretim Kurumlarında Sınıf Kontenjanı Kaç Kişidir?

Özel öğretim kurumları yönetmeliği şartlarında sınıf kontenjanının sayısı belirlenmiştir. Okul öncesi eğitimde 20 kişi olan sınıf mevcutları, organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik anadolu liselerinde 30 kişi olmaktadır.

Diğer okullarda ise sınıf kontenjanı 24 kişiden fazla olmamaktadır. Özel öğretim kurslarında sınıf mevcudu 16, özel muhtelif kurslarda da 30 kişiden fazla olmamaktadır. Ancak kontenjan tespitinde bir çok kriter bulunmaktadır. Buna göre kurum kontenjanı tespit edilirken en düşük kontenjan gerektiren kriter dikkate alınmaktadır.

Özel Öğretim Kurumlarında Kurum Açma İzin İptali Nedir?

Özel öğretim kurumlarında bazı durumlarda kurum açma izni iptal edilebilmektedir. Kurum açma izni almış bir kurum, iki yıl içinde öğretime başlamak zorundadır. Bu iki yıl içinde öğretime başlamaz ve izinsiz şekilde öğretime ara verirse ya da aldığı iznin dışına çıkarsa, kurum izni iptal edilir.

Özel eğitim kurumlarının açılışı, yapılacak işlemler, alınacak izinler ve daha birçok işlem, uzun bir süreçtir. Bu yorucu ve emek isteyen süreçte, özel öğretim kurumu açmak isteyenlerin profesyonel danışmanlık hizmeti alması halinde kurum açılış sürecini hızlandıracak ayrıca zaman ve maddi kayıplarının önüne geçilecektir.

Elçin Danışmanlık olarak, uzun süredir verdiğimiz profesyonel ve kaliteli hizmetler ile özel öğretim kurumu açma sürecinizi birlikte yönetebiliriz.