Özel Okul Danışmanlığı

Özel Okul Danışmanlığı

Bilindiği gibi tüm özel okul ve kursların Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Bakanlık prosedürleri doğrultusunda çalışma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu prosedürlerin yürütülmesi, takip edilmesi ve eğitim süreci içerisinde ayrıca yön gösterici hizmetleri ile bugün yeni bir hizmet sektör oluşmuştur. “Özel Okul Danışmanlığı”.

Özel okul danışmanlığı mesleğini yürüten kurum ve bireyler; eğitim alanında girişimde bulunmak isteyenlere okul ya da kurs açma, kapama, devir, nakil, koçluk gibi daha birçok alanda danışmanlık hizmeti vermektedir. Açılan kurumun Milli Eğitim Bakanlığı prosedürlerine uygun bir kurum olmasını sağlayan, yönetmelikleri takip eden ve gerekleri kurum adına yerine getiren ve kurumu yönlendiren danışmanlar oldukça önemli bir faaliyet alanında hizmet vermekteler. Aynı zamanda kurumların karşılaştıkları sorunlar için de hızlı ve aktif çözüm bularak dinamik bir işleyiş sağlamak temel hedefleridir.

Özel Okul Danışmanlığı Kadroları

Profesyonel anlamda özel okul danışmanlığı hizmeti veren kurumların karşılaşılan sorunlara hızla cevap oluşturabilmek için oluşturdukları kadrolarda;

 • Tecrübeli yöneticiler
 • Uzman
 • Müfettiş
 • Eğitimciler
 • Eğitim yöneticileri
 • Hesap uzmanları ve
 • Müşavirler bulunmaktadır.

Genel Olarak Özel Okul Danışmanlığı Faaliyetleri

Özel okul veya kurs yeri açma prosedürleri bugün gerçekten birçok işletmeciyi zorlamakta ve bazen içinden çıkılmaz bir halde bırakmakta. Çünkü bu faaliyet ciddi anlamda emek ve sabır gerektiren bir süreçtir. Bu noktada devreye giren özel okul danışmanlığı hizmetleri birçok işletmecinin ilk tercih ettiği hizmet alanlarından birisidir. 

Bir özel eğitim kurumunun açılması, işletilmesi ve kapanış ve devir işlemlerine kadar tüm süreçlerini yönetebilen özel okul danışmanlık firmalarının faaliyet alanları aşağıdaki gibidir:

 • Eğitim kurumunun kuruluş işlemleri
 • Kurumun kapatılması, devir ve nakil işlemleri
 • Kurucu değişikliği işlemleri
 • Binanın Milli Eğitim bakanlığı yönetmeliğine uygun olup olmadığının tespiti
 • Binanın yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun hale getirilmesi ve onarım süreçlerinin planlanması
 • Eğitim kurumunun kat yerleşim planlarının hazırlanması
 • Kontenjan tespiti
 • Kurum binası için istenen gerekli raporların çıkartılması
 • Kurumun açılışı ile birlikte kurumun işleyişine yönelik danışmanlık hizmetleri
 • Milli Eğitim Bakanlığı denetimleri için hazırlık yapmak
 • Güncel mevzuatların sürekli takibinin yapılıp kurumun bu konuda bilgilendirilmesi
 • Kurum personel atama işlemlerinin yürütülmesi
 • Evrak takip sisteminin kurulması
 • Öğrenci kayıt sisteminin kurulması
 • Öğrenci sertifikasyon işlemleri
 • Kurum personel eğitimlerinin düzenlenmesi
kurs yeri açmak

Kısaca kurumun kuruluşunu ve ardından işleyişi konusunda bir sistemin kurulmasını sağlayan özel okul danışmanlığı faaliyetleri, kurum yöneticileri açısından oldukça kolaylaştırıcı bir faaliyet alanı yürütmektedirler.

Özel Okul Danışmanlığı Yönetsel Tanılama Danışmanlığı

Kuruluş işlemlerinin yanı sıra yönetsel anlamda da bir kimlik kazandıran yönetsel tanılama danışmanlığı faaliyetleri ise aşağıdaki gibidir:

 • Kurumsal vizyon ve misyonun oluşturulması, incelenmesi
 • Kurumsal hedef analizlerinin oluşturulması
 • Organizasyon yapısının incelenmesi ve tavsiyeler oluşturulması
 • Finansal analiz oluşturmak ve gerektiğinde tavsiyelerde bulunmak
 • Veli ve çalışanların memnuniyetlerinin ölçümü 

Özel Okul Danışmanlığı İle MEB Standartlarının Yakalanması

Özel okul danışmanlığı firması ile çalışıldığı noktada, kurumda en ince ayrıntıya kadar MEB standartları oluşturulur. Bir MEB müfettişi geldiği zaman tümüyle kurumun bu denetimlere hazır olması sağlanır. Binanın fiziki özelliklerinden, diğer Milli Eğitim prosedürlerine kadar bütünlüklü bir şekilde hatasız ve eksiksiz bir sistem oluşturulur.

Üstelik sürecin sonlanması ile birlikte ek olarak açılış sonrası destek de sağlanır. Kurumu hem büyük bir zaman kaybından hem de büyük ceza ve maliyetlerden kurtaran özel okul danışmanlığı son dönemlerin en gözde danışmanlık faaliyetlerinden birisini temsil etmektedir.