Resim Kursu Açma Şartları

Günümüzde hem çocukların hem de yetişkin bireylerin yetenek ve hobi kursları bağlamında tercih ettiği kurslardan birisi de resim kurslarıdır. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelikleri ile çalışması gereken ve yönetmelik kapsamındaki kurallara bağlı olarak kurulan resim kursu açma şartları bir takım prosedürlere uygun olarak faaliyet yürütmelidir.


Resim Kursları İle İlgili Yönetmelik ve Kurallar


Resim kursları; Milli Eğitim Bakanlığının “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği” kapsamında kurulan kurslardır. Söz konusu yönetmelik, resim kurslarını yetenek kursları kapsamında tanımlamaktadır. Yönetmeliğe göre yetenek kursu; sanatsal veya sportif bakımdan Bakanlık tarafından hazırlanan eğitim programı ve ona uygun ortamın yaratılması ile kişilerin beceri, yetenek ve bilgilerini geliştirebileceği, boş zamanlarında değerlendirdikleri kurslardır.


Ayrıca yönetmelikte, açılacak olan resim kursu açma şartları içerisinde kurs için tutulan binanın özellikleri, gerekli belgeler ve nelere dikkat edileceği açık bir şekilde belirtilmiştir. Tüm bu belge ve evrakların zamanında, eksiksiz ve hatasız bir şekilde İl Milli Eğitim Müdürlüklerine verilmeleri gerekmektedir. Bu konuda, gereken belge ve evrakların neler olduğu ve ne şekilde temin edilip teslim edileceği konusunda özel okul danışmanlığı faaliyeti yürüten kurumlardan destek alınabilir. Bu şekilde hem hızlı ve sorunsuz bir kurs açılış işlemi gerçekleştirilebileceği gibi, yapılacak olan Milli Eğitim denetimlerine karşı da tam bir hazırlık süreci tamamlanmış olacaktır.​Resim Kursu Yanında Farklı Kurslar da Verilebilir Mi?


Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ne göre resim kursu açma şartları belirtilirken resim kursu yanında farklı kurs programları da gerçekleştirilebilmekte. Örneğin resim kursu yanında müzik kursları da programa dahil edilebiliyor. Ancak bunun için gerekli sınıf standartlarının ve istenen evrakların tamamlanması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekir.

Resim ve diğer yetenek kursları konusundaki yetkili yönetmelik ve yönergeler tüm kurs faaliyetlerini kapsamaktadır. Ancak yönetmelik ve yönergelerde yaşanan değişiklikleri sürekli bir şekilde yakından takip etmek gerekmektedir. Çünkü ihtiyaç dahilinde söz konusu yönetmelik ve yönergelerde sık sık değişiklikler yapılmaktadır. Dolayısıyla en güncek kanun ve yönetmeliklerin takibi kurs yöneticileri tarafından mutlaka yapılmalıdır. Aksi halde denetimlerde ortaya çıkacak olan eksiklikler kurum için büyük maliyetlere yol açabilmektedir.

Resim Kursu Açılışında Özel Okul Danışmanlığı Faaliyetleri


Resim kursu açma şartları konusunda bağlayıcılığı olan Milli eğitim Bakanlığı yönetmelik ve yönergelerini devamlı takip etmek oldukça yorucu ve sıkıcı bir iştir. Ayrıca ayrı bir zaman maliyeti de gerektirir. Bundan dolayı, günümüzde bu prosedürlerin takibi ve işlemlerinin yürütülmesi için hizmet veren özel okul danışmanlıkları bu alanda faaliyet göstermektedir. Özel okul danışmanlığı firmalarının resim kursları alanında yürüttükleri faaliyetler şunlardır:

 • Kursun açılış işlemlerinin yürütülmesi
 • Kursun kapatma, devir ve nakil işlemlerinin yürütülmesi
 • Kursun kurucu değişikliği işlemlerinin yapılması
 • Kurs yeri için tutulan binanın MEB yönetmelik standartlarına uygun olup olmadığının tespiti
 • Bina eğer standartlara uygun değilse, uygun hale getirilmesi için yapılacak olan iyileştirme ve tadilat süreçlerinin planlanması
 • Kurs kat yerleşim planın hazırlanması
 • Kurs kontenjan yapısının tespiti
 • Kurs binası için gerekli olan tüm raporların çıkartılması
 • Kurs yerinin açılışının ardından işleyişe yönelik olarak yönlendirme ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş ve denetmenlerince yapılacak olan rutin denetimler için hazırlık
 • Kurs yöneticileri için güncel mevzuat bilgilendirmesi yapılması
 • Kurs personelinin atama işlemlerinin yürütülmesi
 • Evrak takip sisteminin oluşturulması
 • Öğrenci kayıt sisteminin oluşturulması gibi faaliyetler sayılabilmektedir.