Sürücü Kursu Açmak İçin Gerekli BelgelerÖzel Sürücü Kursu açma işlemleri; Milli Eğitim Bakanlığı’nın kanun, yönetmelik ve yönergeleri kapsamında yapılmaktadır. Ancak sürücü kursu açmak için gerekli belgeler konusuna girmeden 2 yıl önce yapılan değişikliğe değinmek gerekmektedir. Son 2 yıldır getirilen bir değişikliğe göre, Özel Sürücü Kursu açılışları için artık bir sınırlandırma oluşturulmuştur. Bakanlık yönetmeliğine göre ilçe bazında nüfus sayısına göre Özel Sürücü Kursu açılmasına izin verilmektedir.

Sürücü Kursu Açma Kotası


Milli Eğitim Bakanlığı her yıl Mart ayında tüm ülke çapında ilçe bazında nüfus sayılarını yayınlayarak o ilçede kaç tane Özel Sürücü Kursu açılmasına izin verileceğini belirtilmektedir. Dolayısıyla Özel Sürücü Kursu açmak isteyenlerin öncelikle bulundukları ilçede kontenjan olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Eğer kontenjan varsa yine bakanlık tarafından yayınlanan tarihler arasında bu ilçelerde Özel Sürücü Kursu açmak istediklerini beyan etmeleri gerekmektedir.

Yapılan tüm müracaatlar, MEB tarafından öncelik sırasına göre değerlendirilir. Ve bu incelemenin ardından kurs açmaya hak kazananlar MEB resmi sitesinde yayınlanır. Eğer listede kurumun ismi varsa sürücü kursu açma işlemlerine başlanılabilir.  


Özel Sürücü Kursu Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler


Özel sürücü kursu açılış ve işletilme süreçleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın kanun, yönetmelik ve yönergeleri doğrultusunda yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği” kapsamında kurulan sürücü kursları konusunda çok dikkat edilmesi gereken yönetmelik hususları söz konusudur. Özel Sürücü Kursu açarken;

  • Tutulacak olan binanın fiziki özellikleri
  • Sürücü kursu açmak için gerekli belgelerin neler olduğu
  • Alınması gereken rapor, evrak ve belgelerin neler olduğu


Gibi konulara oldukça dikkat etmek gerekmektedir. Tüm evrak, rapor ve belgelerin hatasız, eksiksiz ve zamanında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilmesi de bir o kadar önemlidir. Ayrıca özellikle yönetmeliğin binanın fiziki özellikleri konusundaki maddeleri girişimcinin ileride büyük maliyetlerle karşı karşıya kalmaması açısından oldukça önemli bir konudur.


Bu arada özen gösterilmesi gereken bir diğer konu ise MEB kanun, yönetmelik ve yönergelerinin sürekli takip edilmesi gerektiğidir. Çünkü söz konusu yönetmelik ve yönergelerde sık sık değişiklikler yaşanabilmekte ve bunlar takip edilmediğinde işletmeci için oldukça büyük maddi yaptırımlar doğurabilmektedir. Tüm bu işlemlerin sorunsuz yapılabilmesi, sürekli yönetmelik takibi ve bürokratik prosedürlerin hatasız bir şekilde yerine getirilebilmesi için gerekirse özel okul danışmanlığı hizmeti yürüten kurumlarla çalışmak en doğrusu olacaktır.


Sürücü Kursu Açmak İçin Özel Okul Danışmanlığı Faaliyetleri


Özel sürücü kursu açmak isteyen kişi ve kurumlar için özel okul danışmanlığı yürüten firmaların verdikleri hizmetler şu şekildedir:
Bulunan binanın Özel Sürücü Kursu Açma mevzuatına uygun olup olmadığının tespiti


Eğer kendinize ait bir bina ise ve mevzuatlara aykırı fiziki alanlar mevcutsa, bu alanlarda yapılması gereken tadilat ve onarım işlerinin mevzuata uygun bir planlamasının yapılması


Binada belirlenen tadilat, bakım ve onarım süreci işlemeye devam ederken aynı zamanda eş zamanlı olarak mevzuat tarafından istenen sürücü kursu açmak için gerekli belgeler ve raporların tamamlanabilmesi için gerekli kurumlara müracaatlar başlatılır. Kısaca dosya hazırlama süreci başlatılır.
Ardından dosya teslimi ve ruhsatlandırma süreci başlar. Binadaki tüm inşaat ve tadilat süreci tamamlandıktan sonra geriye kalan sürücü kursu açmak için gerekli belgeler ve raporlar da tamamlanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilir.


Sürücü kursunuzun açılış dosyası İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde ya da gerekli olduğu hallerde Milli Eğitim Bakanlığı’nda takip işlemleri gerçekleştirilir.


Elde edilen sonuç özel sürücü kursu işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınmasıdır.


Tüm bu işlemlerin girişimci ya da personelin yürütmesinin yaratabileceği zaman maliyetinin önüne geçilmesinin yanı sıra, işlemlerinizin sağlıklı bir şekilde takibi de bu hizmetle karşılanmış olacaktır.