Yabancı Dil Kursu Açmak


Günümüz dünyasının en büyük ihtiyaçlarından birisi olan yabancı dil öğrenimi, okullarda yeterince sağlanamadığından dolayı birçok kişi kurslara yönelmektedir. Gerek çocuklar için gerekse yetişkinler için hazırlanan yabancı dil programları bugün çok büyük bir ihtiyaca karşılık gelmekte ve büyük bir talep görmektedir. Ayrıca birtakım sınavlar için de bir zorunluluk olan yabancı dil puanları, yabancı dil kurslarının farklı bir çok alanda faaliyet göstermelerine olanak tanımaktadır.


Peki, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermek zorunda olan yabancı dil kurslarının kuruluş işlemleri içerisinde ne gibi prosedürler bulunmaktadır? Yabancı dil kursu açmak ne gibi prosedürler gerektirmektedir?

Yabancı Dil Kurslarının Bağlı Bulunduğu Yönetmelik


Yabancı dil kursu açmak için; Milli Eğitim Bakanlığının “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği” kapsamında maddeler incelenmelidir. Ve bu yönetmelik gereği yabancı dil eğitimi kişisel gelişim kursları kapsamında yer almaktadır. Yönetmeliğe göre kişisel gelişim kursları ise; bireylerin, sosyal ve kültürel mecralarda Bakanlık tarafından belirlenmiş olan uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine uygun programlar ile bilgi, beceri, dil ve yeteneklerinin geliştirildiği özel öğretim kurumları olarak tanımlanmaktadır.


Yönetmelik; yabancı dil kursu açmak faaliyetinin yanında farklı kurs programlarının da oluşturulabilmesine olanak tanımaktadır. Ancak bu hususta ilave edilecek kurs programı için yine bina uygunluk özellikleri aranmaktadır. Ayrıca açılacak diğer faaliyet alanı için de ayrıca evrak ve belgeler istenecektir.


Söz konusu yönetmelikte yabancı dil kurslarının nasıl bir fiziksel yapıya sahip olmaları gerektiği ve ne gibi evrak ve belgelerin istendiği açıkça belirtilmektedir. Yabancı dil kursu açmak isteyen kişi ve kurumların tüm bu belgeleri eksiksiz, hatasız ve zamanında bağlı bulundukları İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı Dil Kursu Açılış İşlemleri ve Özel Okul Danışmanlığı


Özel yabancı dil kursu açma işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın kanun, yönetmelik ve yönergeleri doğrultusunda gerçekleşebilmektedir. Fakat söz konusu kanun, yönetmelik ve yönergelerde ihtiyaçtan kaynaklı sürekli değişiklikler yapılmaktadır. Dolayısıyla özellikle kurs yöneticilerinin tüm bu değişiklikleri yakından takip etmesi ve güncel değişimlere ayak uydurabilmesi oldukça önemlidir. Aksi takdirde güncel değişimlerin kurum tarafından bilmiyor olması hiçbir şey ifade etmemektedir. Dolayısıyla bu durum kurumları büyük cezalarla karşı karşıya bırakabilmektedir. Bu tarz durumlarla karşılaşmamak için kurum yöneticilerinin tüm prosedürlerden her daim haberdar olmaları gerekmektedir. Ancak bu ayrıca bir mesai ve büyük bir zaman istemektedir. Bundan dolayı günümüzde ortaya çıkan özel okul danışmanlığı firmaları tarafından bu işin yürütülmesi hızla yaygınlaşmaktadır.

Özel okul danışmanlarının kurs yeri açılışına ve sonrası süreçte yürüttükleri faaliyetlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Kurs açılış işlemlerinin yürütülmesi ve takibi
 • Kurs kapatma, devir ve nakil işlemlerinin yürütülmesi
 • Kurs kurucu değişikliği
 • Kurs binasının uygun olup olmadığının tespiti
 • Eğer kurs binası yönetmeliğe uygun olmayan özellikler gösteriyorsa gerekli tadilat ve onarım işlerinin planlanması
 • Kurs binası için gereken raporların çıkartılması
 • Kat yerleşim planlarının hazırlanması
 • Kurs kontenjanının belirlenmesi
 • Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılacak rutin denetimler için hazırlık yapmak
 • Kurumun açılışı ile birlikte işleyişe yönelik bir sistem oluşturma
 • İşleyişe yönelik danışmanlık
 • Güncel mevzuat hakkında bilgilendirme faaliyetleri
 • Evrak takip sisteminin oluşturulması
 • Öğrenci kayıt sisteminin oluşturulması

Kurum personeline ilişkin eğitim çalışmalarının yapılması gibi birçok alanda faaliyet yürütülmektedir.

Tüm bu faaliyet kapsamı ile kurumun açılış öncesinden itibaren tüm yasal süreçlerde destek olan özel okul danışmanlığı sistemi, kurumlar için oldukça rahatlatıcı bir faktör olarak hizmet vermektedir.